Thứ Tư, 06/12/2023, 15:35 (GMT +7)
| Hà Nội,

tin Phật

3

Phật độ (Phần 2)

Một câu hỏi chi tiết: Tại sao kẻ có người không có pháp duyên gặp Phật để cầu xin hóa độ? Pháp duyên là gì?

TÌM KIẾM