Thứ Ba, 31/01/2023, 01:32 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nghèo khổ

agioiphatgiaoorgvn-1245

Theo tuệ giác của Thế Tôn, cái nghèo nàn, túng thiếu của người tu học Phật pháp chính là xu hướng tìm cầu sự sung

TÌM KIẾM