Thứ Sáu, 23/02/2024, 07:44 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nghèo khổ

Agioiphatgiaoorgvn 1245

Theo tuệ giác của Thế Tôn, cái nghèo nàn, túng thiếu của người tu học Phật pháp chính là xu hướng tìm cầu sự sung

TÌM KIẾM