Thứ Tư, 05/10/2022, 09:58 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nghèo khổ

agioiphatgiaoorgvn-1245

Theo tuệ giác của Thế Tôn, cái nghèo nàn, túng thiếu của người tu học Phật pháp chính là xu hướng tìm cầu sự sung

TÌM KIẾM