Thứ Sáu, 23/02/2024, 00:05 (GMT +7)
| Hà Nội,

nhân duyên

Ảnh Minh Họa.

Học cách trân trọng người thương

Trên thế gian này, không thể yêu cầu tất cả đều tốt với mình, người thật sự quan tâm, cả đời chỉ có thể gặp

Ảnh Minh Họa.

Hạn chế chê trách người

Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là sự an bài tốt đẹp nhất, cần hết lòng cảm kích! Rất nhiều khi, nhiều vấn đề

TÌM KIẾM