Thứ Sáu, 23/02/2024, 06:06 (GMT +7)
| Hà Nội,

chánh niệm

Woman 481759 1920 6841

Bước đầu hành thiền

Khi thực hành thiền, chúng ta đã được trao các phương pháp để đối trị các triền cái (tham dục, sân hận, hôn trầm thụy

Chutieu 9 5964

Hãy sống với giáo pháp

 Đức Phật dạy chúng ta phát triển giá trị nội tại bằng cách thiền quán về thiện ý, nhưng bạn phải có ý định thực

Ảnh Minh Họa.

Ánh sáng của trí tuệ và từ bi 

Đại dịch Covid-19 đã qua đi, nhưng những vết thương về thể chất, tinh thần mà nó để lại cho chúng ta thật sự quá

TÌM KIẾM