Thứ Tư, 27/09/2023, 15:26 (GMT +7)
| Hà Nội,

PHƯƠNG PHÁP

woman-481759-1920-6841

Bước đầu hành thiền

Khi thực hành thiền, chúng ta đã được trao các phương pháp để đối trị các triền cái (tham dục, sân hận, hôn trầm thụy

TÌM KIẾM