Thứ Năm, 08/12/2022, 08:54 (GMT +7)
| Hà Nội,

Luân hồi

aquaphatgiaoorgvn-2049

Quả báo (Phần 2)

Quán chiếu sự luân hồi nhân và quả không phải là hai sự kiện khác nhau riêng biệt. Mắt nhìn thấy hai sự kiện là

TÌM KIẾM