Thứ Hai, 04/03/2024, 19:56 (GMT +7)
| Hà Nội,

PHÁT NGUYỆN

Cut Daophat 6453

Đạo Phật và cô giáo của tôi

Lần đầu tiên tôi biết tới khái niệm xuất gia gieo duyên đó là khi cô giáo của tôi đăng hình với mái đầu tròn

TÌM KIẾM