Thứ Hai, 06/02/2023, 13:04 (GMT +7)
| Hà Nội,

Biết đủ

“Như tướng vọng ngữ” là chỉ cho bốn điều ác của miệng: 1. Nói dối. 2.Nói thêu dệt. 3. Nói đôi chiều. 4. Nói thô ác. Ðây là bốn điều chánh của vọng ngữ.

Làm chủ cuộc đời

Người sống một đời: Muốn vui vẻ thì đơn giản một chút, muốn hạnh phúc thì cần phải biết đủ, muốn phóng khoáng thì mở

TÌM KIẾM