Thứ Sáu, 22/09/2023, 05:06 (GMT +7)
| Hà Nội,

Biết đủ

12-2213

Tạ ơn đời, ta ấm no!

Nếu buổi sáng nay thức dậy / Mở mắt chậm nhìn chung quanh / Cha mẹ, anh em… còn đó / Đời ta may mắn,

“Như tướng vọng ngữ” là chỉ cho bốn điều ác của miệng: 1. Nói dối. 2.Nói thêu dệt. 3. Nói đôi chiều. 4. Nói thô ác. Ðây là bốn điều chánh của vọng ngữ.

Làm chủ cuộc đời

Người sống một đời: Muốn vui vẻ thì đơn giản một chút, muốn hạnh phúc thì cần phải biết đủ, muốn phóng khoáng thì mở

TÌM KIẾM