Thứ Hai, 26/02/2024, 09:06 (GMT +7)
| Hà Nội,

hộ niệm

Ảnh Minh Họa.

Hộ niệm lúc lâm chung (Phần 4)

Đến lúc lâm chung, nguồn tự lực suy giảm cần được phụ giúp để hành giả giữ vững chánh niệm khi vãng sanh về cõi

22

Hộ niệm lúc lâm chung (Phần 3)

Việc hộ niệm trong giai đoạn cứu độ thân trung ấm thường thể hiện dưới nghi thức lễ an táng và lễ 49 ngày, cũng

5

Hộ niệm lúc lâm chung (Phần 2)

Trong gia đình Phật tử khi có thân nhân lâm bệnh nặng muốn được hộ niệm lúc lâm chung, gia đình thông báo cho ban

3 1433

Hộ niệm lúc lâm chung (Phần 1)

Theo giáo lý Phật học Tịnh Độ tông pháp môn niệm Phật, một niệm của hành giả lúc lâm chung có tầm quan trọng rất

TÌM KIẾM