Thứ Tư, 21/02/2024, 05:35 (GMT +7)
| Hà Nội,

giữ giới

Tôi Chỉ Giản Dị Là Một Quan Sát Viên. Sau Cùng, Tâm Cũng Trở Lại Tình Trạng Bình Thường.

Phật dạy phúc cho người có giới

Người sống vượt ra khỏi giới pháp thì năm nguy hiểm sẽ chờ đón. Nếu không dừng lại và chuyển hóa những hành vi giết

TÌM KIẾM