Thứ Năm, 08/12/2022, 00:32 (GMT +7)
| Hà Nội,

bát chánh đạo

307686126_466868565480951_6267668726876090069_n-1152

Tám con đường bớt khổ – hết khổ

Ai học hiểu, thực hành theo tám thánh đạo thì sẽ thành tựu giới định tuệ, vượt thoát mọi nỗi khổ niềm đau trong đời.

TÌM KIẾM