Thứ Sáu, 23/02/2024, 01:38 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tình yêu

Ảnh Minh Họa.

Tình yêu mãi mãi như ban đầu?

Tình yêu và hạnh phúc xuất phát từ tâm hồn vị tha nên chỉ trao ra chứ không phải nhận vào, càng muốn nhận được

Ta Hãy Biết Trân Quý Thời Gian, Dùng Thời Gian Vào Những Việc Mang Lại Lợi ích An Vui Hạnh Phúc Cho Bản Thân, Gia đình Và Mọi Người

Vì đâu ta yêu một người?

Là một đệ tử Phật, nghe giảng giáo lý nhiều, tu tập nhiều, tôi biết yêu là khổ. Nhưng là một con người bình thường,

TÌM KIẾM