Thứ Hai, 26/02/2024, 07:19 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thương yêu

Ảnh Minh Họa.

Gieo bước yêu thương

Đi đâu thì cũng không quên / Con đường Bát Chánh vững bền bước chân / Đi đâu cũng với tinh thần / Từ Bi,

Ảnh Minh Họa.

Tình yêu mãi mãi như ban đầu?

Tình yêu và hạnh phúc xuất phát từ tâm hồn vị tha nên chỉ trao ra chứ không phải nhận vào, càng muốn nhận được

TÌM KIẾM