Thứ Tư, 27/09/2023, 05:27 (GMT +7)
| Hà Nội,

quả báo

Loi-Phat-day-ve-qua-bao-nhan-tien-va-qua-bao-tuong-lai-Chua-phan-biet-duoc-thi-van-lan-ngup-trong-kho-dau

Quả báo (Phần 6)

Bài viết này chỉ mong giúp được phần nào cho đạo hữu độc giả sự lý giải lý nhân quả báo ứng, sự hành trì,

32-0738

Quả báo (Phần 5)

Có chuyển nghiệp thời mới có tâm Từ Bi Hỷ Xả thay vì lấy ân báo ân , lấy oán báo oán lại chuyển sang

283334180_1221722515304616_1746882600927985590_n-0710

Quả báo (Phần 4)

Sự liên hệ giữa ba yếu tố nhân, duyên và quả trở nên tinh vi và phức tạp, duyên đóng vai trò quan trọng không

310483860_474650608036080_4970570974653932754_n-1056

Quả báo (Phần 3)

Chữ độ trong đạo Phật không hề có nghĩa là cho không hay cưỡng bách tín đồ phải nhận lãnh một điều gì không do

aquaphatgiaoorgvn-2049

Quả báo (Phần 2)

Quán chiếu sự luân hồi nhân và quả không phải là hai sự kiện khác nhau riêng biệt. Mắt nhìn thấy hai sự kiện là

TÌM KIẾM