Thứ Tư, 06/12/2023, 14:26 (GMT +7)
| Hà Nội,

hướng thiện

310483860 474650608036080 4970570974653932754 N 1056

Quả báo (Phần 3)

Chữ độ trong đạo Phật không hề có nghĩa là cho không hay cưỡng bách tín đồ phải nhận lãnh một điều gì không do

TÌM KIẾM