Thứ Năm, 30/11/2023, 05:09 (GMT +7)
| Hà Nội,

xuất gia

Cut Daophat 6453

Đạo Phật và cô giáo của tôi

Lần đầu tiên tôi biết tới khái niệm xuất gia gieo duyên đó là khi cô giáo của tôi đăng hình với mái đầu tròn

Ảnh Minh Họa.

Đánh mất sơ tâm

Với người hảo tâm xuất gia, tâm ban đầu khi đến với đạo thật đẹp đẽ, trong veo. Họ nhàm chán sinh tử cùng với

Anathapindika

Xin ăn mà không ăn xin

Người xuất gia khác những kẻ ăn xin bình thường ở chỗ ‘tâm lìa dục, không sợ hãi, tu tập chánh hạnh’, nhờ đó mà

TÌM KIẾM