Thứ Ba, 04/10/2022, 00:53 (GMT +7)
| Hà Nội,

Lời Phật dạy

ton_gia_ananda-0838

Mất gì là tổn thất lớn nhất?

Có thể nói, tổn thất và mất mát là thuộc tính cơ bản của đời sống. Những gì ta đang có hôm nay sẽ rời

agioiphatgiaoorgvn-1245

Theo tuệ giác của Thế Tôn, cái nghèo nàn, túng thiếu của người tu học Phật pháp chính là xu hướng tìm cầu sự sung

TÌM KIẾM