Thứ Ba, 31/01/2023, 01:29 (GMT +7)
| Hà Nội,

vô thường

Ảnh minh họa.

Đừng chờ đợi nữa!

Chờ ngày mai, chờ sau này, chờ ngày tháng không còn nhiều, chờ cơ thể hết khỏe mạnh, chờ đến khi lực bất tòng tâm,

32

Tình trong cõi vô thường!

Thôi đừng nhìn lại đằng sau / Để sống.. âu sầu cô quạnh / Nhiều khi chẳng vẹn mong cầu / Về sau lại là

TÌM KIẾM