Thứ Ba, 05/12/2023, 12:51 (GMT +7)
| Hà Nội,

vô thường

Woman 481759 1920 6841

Vui khổ của kiếp người

Vui khổ của kiếp người chẳng đồng nhau, tùy theo nghiệp nhân đã gieo trong tiền kiếp mà cảm cái quả báo trong đời này.

Ảnh Minh Họa.

Gieo bước yêu thương

Đi đâu thì cũng không quên / Con đường Bát Chánh vững bền bước chân / Đi đâu cũng với tinh thần / Từ Bi,

Tâm Ta Như Thế Nào Thì Ta Sẽ Cảm Nhận Hạnh Phúc Như Thế ấy. Bởi Hạnh Phúc Vốn Luôn Có Sẵn Trong Tâm Ta ở đây Và Ngay Bây Giờ...

Tám chữ về cuộc đời

Tấm lòng rộng mở thì giảm thiểu phiền muộn, gặp việc xem nhẹ mới bình an tâm thái. Mỗi ngày, tập buông xả một chút

TÌM KIẾM