Thứ Sáu, 23/02/2024, 04:44 (GMT +7)
| Hà Nội,

vì sao

3

Vì sao Phật tử ăn chay?

Người ta gọi ăn chay, ăn tương, ăn lạt để chỉ cho những người theo Đạo Phật Bắc Tông, không ăn thịt, cá. Đó là ăn chay vì lý do tôn giáo, ngày nay người

TÌM KIẾM