Thứ Ba, 05/12/2023, 19:36 (GMT +7)
| Hà Nội,

Trí huệ

2 1317

Người mù mang đèn

Chúng ta cùng ngồi yên để thắp sáng ngọn đèn trí tuệ trong ta lên. Rồi nhất định mỗi chúng ta sẽ cảm nhận được

Ảnh Minh Họa.

Chữ “Hòa” của đạo Phật

Cái hòa của đạo Phật, không phải là một thứ bắt buộc, dựa trên uy quyền, mãnh lực, hay là một lời khuyên suông. Cái

TÌM KIẾM