Thứ Tư, 06/12/2023, 15:55 (GMT +7)
| Hà Nội,

tĩnh lặng

7 2150

Lắng đọng để hiểu mình…

Hiểu mình là tiền đề căn bản cho mọi sự tu tập chứng ngộ chân lý và đạt đến hạnh phúc tột bậc. Nếu không

Ảnh Minh Họa.

Trái tim bạn chứa gì?

Người trong lòng đầy bất mãn và trở ngại muốn đi tìm chỗ tốt đẹp để nương náu, nhất định tìm không được; nhưng trong

TÌM KIẾM