Thứ Ba, 30/05/2023, 18:30 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thiền Sư

3

Một vầng trăng

Có vị Thiền Sư sống trong ngôi nhà nhỏ nơi rừng núi xa xôi, hẻo lánh. Đêm nọ, đi dạo đến một khu rừng, dưới

Ảnh minh họa.

Truyện thiền: Nghe và không nghe

Động Sơn đỡ Thanh Lâm dậy, nói:– Ông có thể đạt đến chỗ không nói, không dạy rồi. Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh

mo-kho-tang-cua-ban

Truyện ngắn: Đến hỏi ông ấy

Thiền sư Kính Sơn liền hét lớn một tiếng, hỏi:– Tiếng hét này, ý thế nào? Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng

Ảnh minh họa.

Truyện ngắn: Đến hỏi ông ấy

Thiền sư Kính Sơn liền hét lớn một tiếng, hỏi:– Tiếng hét này, ý thế nào? Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng

TÌM KIẾM