Thứ Ba, 30/05/2023, 12:13 (GMT +7)
| Hà Nội,

thiền là gì

1024-chu-tang-chua-ba-vang-thuc-hanh-thien-dinh-1351-2110

Tâm của người ngồi thiền

Khi cộng đồng các nhà khoa học thần kinh đề nghị ngài Tenzin Gyatso, Đức Dalai Lama XIV, thảo luận về thiền và khoa học

TÌM KIẾM