Thứ Ba, 05/12/2023, 19:38 (GMT +7)
| Hà Nội,

thiền định

Chutieu 9 5964

Hãy sống với giáo pháp

 Đức Phật dạy chúng ta phát triển giá trị nội tại bằng cách thiền quán về thiện ý, nhưng bạn phải có ý định thực

Thầy Thích Minh Niệm

Ngồi đâu cũng là ngồi thiền

Khi muốn dừng lại để trở về với chính mình, bạn không cần phải chạy nhanh về nhà, vào thiền phòng, hay đến một trung

TÌM KIẾM