Thứ Hai, 04/03/2024, 15:35 (GMT +7)
| Hà Nội,

Phước đức

Cut Phuocduc 2350

Phước đức hỗ trợ người tu

Trên bước đường tu, phước đức có vai trò quan trọng. Muốn có phước đức thì chuyên làm các hạnh lành. Phước đức sẽ làm

Ảnh Minh Họa.

Tu phước

Đời phù du, hư ảo/ Mọi thứ đều chơi vơi/ Chỉ phước là của cải/ Sẽ theo ta trọn đời. Mời Đạo hữu ngắm và

Cung Duong Nguoiphattu Com0 1422 9687

Phước đức và công đức

Ảnh minh họa Hỏi: Tôi muốn hỏi một số điều về phước đức và công đức: Phước đức và công đức khác nhau thế nào? Tụng

TÌM KIẾM