Thứ Ba, 26/09/2023, 13:38 (GMT +7)
| Hà Nội,

phóng sinh

Hình minh họa

Khuyên bảo (Tịnh Độ cảnh ngữ)

Trong các hạnh thì phóng sinh là điều lành cao nhất. Nên xét kỹ: chúng vốn đồng tánh biết với ta, dù thuộc loài khác

TÌM KIẾM