Thứ Sáu, 08/12/2023, 20:38 (GMT +7)
| Hà Nội,

Kinh pháp cú

Ảnh Minh Họa.

Vấn đề “Tâm” trong Kinh Pháp Cú

Có thể nói, tâm là một từ quan trọng bậc nhất trong đời sống của con người, trong nghiên cứu triết học, nghiên cứu tâm

TÌM KIẾM