Thứ Sáu, 27/01/2023, 21:42 (GMT +7)
| Hà Nội,

kiên trì

con-nguoi-thuong-lo-va-so-nhung-gi-215919

Nếu đã chọn, hãy kiên trì

Chúng ta đều biết: Trên đời này, không có ai là hợp nhau hoàn toàn, cũng không có mối quan hệ nào tự nhiên sinh

TÌM KIẾM