Thứ Sáu, 08/12/2023, 15:38 (GMT +7)
| Hà Nội,

Giáo pháp

Chutieu 9 5964

Hãy sống với giáo pháp

 Đức Phật dạy chúng ta phát triển giá trị nội tại bằng cách thiền quán về thiện ý, nhưng bạn phải có ý định thực

TÌM KIẾM