Thứ Hai, 04/03/2024, 17:59 (GMT +7)
| Hà Nội,

khất sĩ

Ảnh Minh Họa.

Một khất sĩ chân chính

Một lần nọ Đức Phật đang ngụ tại thị trấn Aswapur ở bang Anga, ngài trò chuyện với các tỳ kheo và nói: Hỡi các

TÌM KIẾM