Thứ Sáu, 01/12/2023, 21:29 (GMT +7)
| Hà Nội,

Chữa lành

Ảnh Minh Họa.

Sức mạnh chữa lành của tâm

Theo triết học Phật giáo Đại thừa, chúng ta lang thang trong thế giới này vô mục đích, không thấy được sức mạnh nội tại

TÌM KIẾM