Thứ Sáu, 08/12/2023, 17:38 (GMT +7)
| Hà Nội,

cái chết

1

Đại tử nhất phiên (Phần 2)

Quán sâu pháp môn này sẽ thực chứng lý vô thường, vạn pháp đều chuyển hóa đổi thay, không một pháp nào đứng yên một

Lam Giau Theo Loi Phat Day

Đại tử nhất phiên (Phần 1)

Pháp môn Đại tử dạy hành giả tập trừ bỏ nết xấu để sống với chân tâm bẩm sanh vốn lành của mình. Sự trừ

Ảnh Minh Hoạ

Bạn ở đâu trước khi ra đời?

Nhìn cho sâu, bạn sẽ không thấy được ngày sinh thực và ngày chết thực của đám mây. Chỉ có chuyện đám mây chuyển hóa

Chet La Het

Chết có phải là hết không?

Đối với mọi người nói chung thì lúc chết là khoảng thời gian quan trọng nhất. Dù là người Đông Phương hay là người Tây

TÌM KIẾM