Thứ Hai, 05/12/2022, 18:00 (GMT +7)
| Hà Nội,

buông bỏ

chuaadida_full_buong-bo-la-mot-loai-tri-tue

Buông bỏ là một loại trí tuệ

Ai không học, không tu được chữ “buông bỏ” mà muốn sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời này thì không khác gì muốn

12-0841

Dù có thế nào, hãy là chính mình

Chỉ cần bạn thấy đúng, chỉ cần bạn thấy thanh thản… hãy tự tin vào mình. Cho dù thế giới quanh ta có vần vũ

TÌM KIẾM