Thứ Tư, 06/12/2023, 14:47 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tranh luận dẫn đến khổ đau cho cả hai

Có Những Sự Tranh Luận được Dẫn Dắt Bởi Những Tâm Bất Thiện đem Lại Phiền Não Và Khổ đau Cho Tự Thân Và Nhiều Người Khác. Ảnh Minh Hoạ.

Có những sự tranh luận được dẫn dắt bởi những tâm bất thiện đem lại phiền não và khổ đau cho tự thân và nhiều người khác, đây là những điều Đức Phật khuyên nên tránh né và đoạn trừ vì những việc như vậy khiến nhiều người không hạnh phúc, mất đi sự an vui.

Sự kiện này được nói đến trong kinh điển như sau:

“Này các Tỷ-kheo, lại nữa, vị Tỷ-kheo giả dối và não hại… tật đố và xan tham… lừa đảo và man trá… ác dục và tà kiến… chấp trước sở kiến, kiên trì gìn giữ, rất khó rời bỏ. Này các Hiền giả, Tỷ-kheo chấp trước sở kiến, kiên trì gìn giữ, rất khó rời bỏ, vị ấy sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo Sư, không cung kính, không tùy thuận Pháp, không cung kính, không tùy thuận Tăng, không thành tựu đầy đủ các Học pháp. Này các Hiền giả, Tỷ-kheo không cung kính, không tùy thuận bậc Ðạo Sư… Pháp… Tăng… không thành tựu đầy đủ các Học pháp, vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư Tăng. Tranh luận như vậy khiến nhiều người không hạnh phúc, khiến nhiều người không an lạc, khiến nhiều người không ích lợi, khiến chư Thiên và loài Người không hạnh phúc và đau khổ. Này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy thấy được ác tranh căn ấy giữa các Thầy hay ngoài các Thầy, các Thầy phải cố gắng đoạn trừ ác tranh căn ấy. Này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy không thấy ác tranh căn ấy giữa các Thầy hay ngoài các Thầy, các Thầy hãy gìn giữ đừng cho ác tranh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là sự đoạn tận ác tránh căn ấy. Như vậy là ngăn chặn nguy hại ác tranh căn ấy trong tương lai.(Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương VI – Sáu Pháp).

Khổ đau lớn nhất là gì?

Lời bàn:

Do sự chi phối của những phiền não bất thiện nơi tâm vị ấy mất đi sự cung kính Tam Bảo, phát sanh nên những thân, khẩu, ý bất thiện tự thiêu đốt mình bằng lửa sân si, phiền não và lan tỏa phiền não của mình sang nhiều người khác khiến nảy sinh nhiều cuộc tranh luận không đáng có và chẳng đem lại lợi ích về học pháp và hành pháp.

Đây là điều nên đoạn trừ để tránh đi sự nguy hại và đem lại sự an vui trong hiện tại và đời vị lai.

Chia sẻ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÌM KIẾM

Ads 300x250