Thứ Sáu, 08/12/2023, 17:37 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tịnh xá Ngọc Viên trang nghiêm lễ Dâng y Kathina PL.2566

Le Dang Y 4 1323

Sáng ngày 29/10/2022 (5/10/Nhâm Dần), Tịnh xá Ngọc Viên (ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, BR-VT) tổ chức lễ dâng y Kathina PL.2566 – DL.2022.

le-dang-y

Đến tham dự và chứng minh buổi lễ có chư tăng Thiền viện Phước Sơn, chư tăng Khmer… cùng chư thiện nam tín nữ Sài Gòn, Đồng Nai, …gần xa về tham dự…gần xa về tham dự.

Mở đầu chương trình Đại Lễ “Dâng Y Kathina” bằng nghi thức khai kinh Tam Bảo và lễ nhiễu Phật 3 vòng, sau đó là thuyết pháp do Tỳ khưu Tuệ Siêu, trụ trì bổn tự phục trách.

le-dang-y 2

Trong buổi thuyết pháp Tỳ khưu Tuệ Siêu cho biết duyên sự của dâng y Kathina và ý nghĩa ngày lễ trọng đại ấy, đó là: “Này các thầy tỳ khưu, Như Lai cho phép các thầy sau khi ra hạ rồi có thể lãnh y Kathina. Khi các thầy thọ lãnh y Kathina rồi sẽ được 5 quả báu (là 1. Khi được thỉnh mời, vị Tỳ-khưu ấy có thể ra khỏi chùa, mà không báo vị Tỳ-khưu khác biết; 2. Vị Tỳ-khưu ấy không giữ gìn đủ tam y; 3. Vị Tỳ-khưu ấy được dùng vật thực cùng nhóm (4 vị Tỳ-khưu trở lên), dù thí chủ gọi tên vật thực ấy; 4. Vị Tỳ-khưu thọ nhận y dư ngoài tam y và cất giữ quá 10 đêm; 5. Y phát sinh nơi nào, Tỳ-khưu được phép thọ nhận nơi ấy. Này chư Tỳ-khưu, Tỳ-khưu đã thọ y Kaṭhina xong rồi, sẽ được hưởng đặc ân năm quả báu này)”.

Hoặc trong Tạng luật ghi như vầy: “…Này các tỳ khưu, ta cho phép thành tựu Kaṭhina cho các tỳ khưu  đã sống qua mùa (an cư) mưa. Này các tỳ khưu, khi các ngươi có Kaṭhina đã được thành tựu, năm điều này sẽ trở thành được phép (đối với các ngươi): việc ra đi không phải báo (anāmantacāro), việc ra đi không mang theo (đủ cả ba y) (asamādānacāro), sự thọ thực thành nhóm (gaṇabhojanaṃ), (sử dụng được nhiều) y theo như nhu cầu (yāvadatthacīvaraṃ), sự phát sanh về y tại nơi ấy sẽ là của các vị ấy (yo ca tattha cīvaruppādo so nesaṃ bhavissati). Này các tỳ khưu, khi các ngươi có Kaṭhina đã được thành tựu, năm điều này sẽ được phép đối với các ngươi….

Vị Tỳ-khưu được hưởng đặc ân năm quả báu ấy suốt 5 tháng, kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 2 âm lịch của năm sau.

Nếu chư Tỳ-khưu không làm lễ thọ y Kathina, không làm lễ hoan hỷ y Kathina của chư Tăng, thì chư Tỳ-khưu ấy chỉ được hưởng đặc ân năm quả báu trong 1 tháng, kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến 15 tháng 10 âm lịch.

Chư tăng suốt 5 tháng được hưởng đặc ân năm quả báu, còn Phật tử thì sao? Hiện chúng tôi chưa tìm thấy Kinh tạng nào nói nhưng đó đây nghe thuyết pháp thì có nhưng nghe không rõ nguồn trích dẫn.

Vì sự cho phép trên, khi mãn mùa an cư, nếu có thí chủ cúng dường chư tăng tổ chức dâng y Kathina trong một tháng từ 16-9 đến 15-10 âm lịch.

le-dang-y 3

Trước khi dâng cúng đến chư Tăng, Phật tử thường tỏ lòng tôn kính nên đội tất cả những lễ phẩm tứ sự đó đi nhiễu ba vòng quanh chánh điện.

Ðiều kiện vị tăng được nhận Y Kathina phải nhập hạ liên tục ba tháng tại trú xứ không bị đứt hạ, phải có 5 vị Tỳ khưu  trở lên, 4 vị làm tăng sự để giao Y Kathina, một vị thọ Y. Vị Tỳ khưu  được thọ Y Kathina là do tăng chúng đề cử hay có Y đã cũ rách. Khi thủ tục hội đủ, “Tăng được y Kathina rồi, hội họp nhau ngồi (trong hắc) trong Simā, chỉ định 2 vị để tuyên ngôn trình cho Tăng rõ…

Sau thuyết pháp chư tăng thực hiện nghi thức Thọ y Kathina theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy và bát hội quanh bổn tự.

Nguồn:https://phatgiao.org.vn/
Chia sẻ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÌM KIẾM

Ads 300x250