Thứ Bảy, 02/12/2023, 07:00 (GMT +7)
| Hà Nội,

ý thức

Ảnh Minh Họa.

Ý thức và bình tâm

Ý thức và sự bình tâm – đó là thiền Vipassana. Khi thực hành cùng lúc hai yếu tố này thì chúng đưa đến sự

Ảnh Minh Họa.

Ý thức và bình tâm

Ý thức và sự bình tâm – đó là thiền Vipassana. Khi thực hành cùng lúc hai yếu tố này thì chúng đưa đến sự

TÌM KIẾM