Thứ Năm, 23/03/2023, 18:47 (GMT +7)
| Hà Nội,

Ý nghĩa Kinh Pháp Hoa

hoaphatgiaoorgvn-0911

Lợi ích thọ trì Kinh Pháp Hoa

Đức Phật nói: ‘’Nếu có người nghe được Kinh Pháp Hoa, mà tùy hỉ cung kính thọ trì, nên biết người đó là bậc bất

TÌM KIẾM