Thứ Ba, 26/09/2023, 13:55 (GMT +7)
| Hà Nội,

vô thường

32

Tình trong cõi vô thường!

Thôi đừng nhìn lại đằng sau / Để sống.. âu sầu cô quạnh / Nhiều khi chẳng vẹn mong cầu / Về sau lại là

Ảnh minh họa.

Sự vô thường của cuộc đời

Trong kiếp người chỉ bảy tám mươi năm, với một người không hiểu nhân quả luân hồi sẽ cho rằng con người nên hưởng thụ

TÌM KIẾM