Thứ Bảy, 02/12/2023, 06:35 (GMT +7)
| Hà Nội,

vô thường

Ảnh Minh Họa.

Khi biết đời mong manh…

Hãy biến những ngày đang sống như một thiên đàng trên cõi đời cho người thân, và cho cả chính mình. Bởi vì, một khi

Ảnh Minh Hoạ.

Vô thường, ấy lẽ thường nhiên

Nửa đời người tôi học được / Tan hợp, thăng trầm.. bởi duyên / Lúc muôn sự về chốn cũ /Nhẹ nhàng, đâu bận niềm

Ta Từ Thiền Ngộ Thấy Ta/ Bản Lai Diện Mục Những Là Khoảng Không

Chắp tay trong cõi vô thường

Bao giờ mở rộng lòng người,/ Cho tôi quỳ xuống chắp mười ngón tay,/ Rưng rưng nữa giọt mặn này,/ Run run mười đốt tay

6

Sinh, già, bệnh, chết

Ajahn Lee Dhammadaro (1907-1961), là Thiền sư theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Thái Lan (Thai Forest Tradition). Mời Đạo hữu ngắm

Ảnh Minh Họa.

Đừng chờ đợi nữa!

Chờ ngày mai, chờ sau này, chờ ngày tháng không còn nhiều, chờ cơ thể hết khỏe mạnh, chờ đến khi lực bất tòng tâm,

TÌM KIẾM