Thứ Ba, 26/09/2023, 13:00 (GMT +7)
| Hà Nội,

vô thường

5

Tuệ giác vô thường & vô ngã

Tuệ giác là lưỡi gươm cắt đứt mọi đau khổ, sợ hãi,tuyệt vọng, sân hận và kỳ thị. Năng lượng của định, của tuệ giác

Hạnh phúc hay khổ đau là do tâm mình cảm nhận...Ảnh minh hoạ.

Vô thường là một chân lý

Nói đến vô thường, đó là một chân lý. Dù cho có Phật ra đời hay Phật không ra đời thì thế gian cũng là

Ảnh minh họa.

Tĩnh lặng giữa đôi bờ

Hôm nay rồi cũng sẽ / Trở thành ngày hôm qua, / Và ngày mai cũng thế / Lùi quá khứ nhạt nhoà. Mời Đạo

TÌM KIẾM