Thứ Sáu, 08/12/2023, 16:08 (GMT +7)
| Hà Nội,

vô ngã

5

Tuệ giác vô thường & vô ngã

Tuệ giác là lưỡi gươm cắt đứt mọi đau khổ, sợ hãi,tuyệt vọng, sân hận và kỳ thị. Năng lượng của định, của tuệ giác

TÌM KIẾM