Thứ Sáu, 23/02/2024, 00:28 (GMT +7)
| Hà Nội,

vipassana

Ảnh Minh Họa.

Hỏi về cái tâm và cái ta ngã mạn?

Theo quy ước, chúng ta không thể chối bỏ cái “tôi”, hay cái “của tôi”. Nhưng nếu bám vào chúng như là có thật thì

Thượng Tọa Thích Minh Thuận, Phó Duy Na Tu Học Chùa Vĩnh Nghiêm.

Thiền Vipassana là gì?

Vipassana – nghĩa là thấy sự việc đúng như thật – là một trong những phương pháp thiền cổ xưa nhất tại Ấn độ. Mời

TÌM KIẾM