Thứ Hai, 05/06/2023, 01:18 (GMT +7)
| Hà Nội,

vầng trăng

3

Một vầng trăng

Có vị Thiền Sư sống trong ngôi nhà nhỏ nơi rừng núi xa xôi, hẻo lánh. Đêm nọ, đi dạo đến một khu rừng, dưới

TÌM KIẾM