Thứ Năm, 01/06/2023, 09:53 (GMT +7)
| Hà Nội,

vấn đề bình đẳng giới trong Phật giáo

275850493_2233850450100344_7685668900770354221_n

Phật giáo và bình đẳng giới

Giới là sự khác biệt căn bản giữa người nam và người nữ, liên quan đến giới tính, đến vai trò và vị trí xã

TÌM KIẾM