Chủ Nhật, 03/12/2023, 15:12 (GMT +7)
| Hà Nội,

vấn đề bình đẳng giới trong Phật giáo

275850493 2233850450100344 7685668900770354221 N

Phật giáo và bình đẳng giới

Giới là sự khác biệt căn bản giữa người nam và người nữ, liên quan đến giới tính, đến vai trò và vị trí xã

TÌM KIẾM