Thứ Sáu, 01/12/2023, 21:00 (GMT +7)
| Hà Nội,

tụng kinh lễ Phật

Ảnh Minh Hoạ.

Vì con là con Phật

Gia đình con có tu theo đạo Phật, thuở nhỏ ngày rằm, ba mươi mẹ con thường dẫn con đến chùa tụng kinh lễ Phật,

TÌM KIẾM