Thứ Sáu, 08/12/2023, 17:31 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tụng Kinh

Ảnh Minh Hoạ.

Phúc đức tụng kinh 

Nhìn lại những năm tháng đã qua trong cuộc đời, học Phật đem lại niềm vui lớn của giác ngộ và giải thoát, nếu chúng

Cung Duong Nguoiphattu Com0 1422 9687

Phước đức và công đức

Ảnh minh họa Hỏi: Tôi muốn hỏi một số điều về phước đức và công đức: Phước đức và công đức khác nhau thế nào? Tụng

TÌM KIẾM