Thứ Sáu, 24/03/2023, 07:19 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tuệ trung Thượng sĩ

hinh1-0827

Tấm gương cư sĩ

Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230 – 1291), một trong những nhân vật sáng chói của thời đại huy hoàng nhất của Việt Nam, nhà Trần

TÌM KIẾM