Thứ Bảy, 03/06/2023, 15:00 (GMT +7)
| Hà Nội,

tuệ giác

Ảnh minh họa.

Ta đang ở đâu?

Sông mê bến giác hiện ở chung dòng/ Bên đây tưởng vọng, ta bà khổ đau/ Có-Không dính mắc phan duyên bụi trần/ Kẹt tâm

Ảnh minh họa.

Chánh niệm của người bắn tỉa

Việc thực hành chánh niệm cần được hướng dẫn bởi chánh kiến và tuệ giác Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng Đức

5

Tuệ giác vô thường & vô ngã

Tuệ giác là lưỡi gươm cắt đứt mọi đau khổ, sợ hãi,tuyệt vọng, sân hận và kỳ thị. Năng lượng của định, của tuệ giác

TÌM KIẾM