Thứ Hai, 26/02/2024, 08:40 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tu từ lời ăn tiếng nói

Ducphat 1008

Đệ tử Phật nên tập khéo nói

Tu tập để chuyển hóa những lời nói thô ác trở nên thiện lành nhằm tránh xa những xung đột, bất hòa, khổ não là

TÌM KIẾM