Chủ Nhật, 03/12/2023, 15:02 (GMT +7)
| Hà Nội,

tu phước

Ảnh Minh Họa.

Tu phước

Đời phù du, hư ảo/ Mọi thứ đều chơi vơi/ Chỉ phước là của cải/ Sẽ theo ta trọn đời. Mời Đạo hữu ngắm và

TÌM KIẾM